PUISIdlmBHS banjar

PUISIdlmBHS banjar

PUISI (1)

LATAT CINTAMU

kasalukutan  padang cinta

manghamburkan habu

ke angkasa biru

bamamai- tak tahu

arah dan waktu

kadang

bakuciak

dalam simpai pananjak

ba’al dalam nafsu nang tajajak

latat cintamu

kasalukutan padang,

maradang

kasalukutan hati

mati

janji nang balum tapatri

menguyak buluh

maulah sambilu

manyayat dalam sukma

lalu bahampas awan darah rindu

kasalukutan padang cinta

mananam manisan

di bibir hawa

manis banar tarasa

baubah

manjadi hampadu

pahit-hirang-membiru

latatnya cintamu

kusimpai pada puhun ragai

mati, kada taungkai

bahai

batam, akhir tahun 2020

PUISI (2)

Suahkah Ikam Batakun

suahkah ikam batakun ?

jauh bujur ikam bajalan, mancari

sasuatu dalam ganggaman

hingga banyak nang

ikam paham

lalu

baujar

dunia hanyar saluas

lingkar salawar

suahkah ikam batakun

darimana, handakkamana

tujuan ikam bajalan ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *